راه اندازي سايت توليد ارقام مختلف گل هميشه بهار به روش هيبريداسيون

توضیحات:

 • به منظور اجراي طرح توليد ارقام مختلف گل هميشه بهار به روش هيبريداسيون، قطعه زميني به مساحت حدود ۱۵۰۰ متر مربع در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه راه اندازي گرديد. مراحل آماده سازي زمين شامل شخم و خرد كردن كلوخه‌ها در اسفند ماه ۱۳۹۷ انجام شد. كشت چهار توده بومي گل هميشه بهار كم پر در فروردين ماه ۱۳۹۸ انجام شد. سپس عمليات آماده سازي لوله‌هاي آبياري به منظور انجام آبياري به صورت قطره‌اي انجام و بلافاصله عمليات آبياري انجام شد. اميد است با راه­اندازي اين سايت بتوان به ارقام جديد گل هميشه بهار جهت توليد انبوه دست يافت.

  http://mptic.khuisf.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=news&lang=1&sub=102&PageID=4283&PageIDF=110

   

   


 • تهیه و تنظیم توسط ایده پردازان خلاق
  تماس : 09382657145
  انتشار خبر در :